098 262 2116 , 095 524 7276
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
byimaginegroup@gmail.com

6 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา